By admin Maj 19, 2011 . Komentarze są wyłączone »

Wszystko zależy od tego, czy kupujemy dom na rynku pierwotnym czy wtórnym, do wniosku o kredyt trzeba dołączyć nieco inny komplet dokumentów dotyczących nieruchomości. W obu przypadkach jednak banki zwykle wymagają odpisu z księgi wieczystej i umowy przedwstępnej. W przypadku zakupu domu na rynku pierwotnym konieczne są takie dokumenty jak: odpis księgi wieczystej, umowa przedwstępna, dokumenty rejestracyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez dewelopera, pozwolenie na budowę lub na użytkowanie, wypis z rejestru gruntów. Natomiast w przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym podstawowymi dokumentami są odpis księgi wieczystej, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości obecnego właściciela (na przykład akt notarialny) i umowa przedwstępna oraz wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego. Jeśli chcemy jednocześnie uzyskać środki na nabycie nieruchomości i jej remont, do wniosku kredytowego musi dołączyć kosztorys określający zakres planowanych prac remontowych, ich koszt oraz termin wykonania.

By admin Kwiecień 14, 2011 . Komentarze są wyłączone »

Dobrym rozwiązaniem jest zakup nieruchomości od dewelopera. Bezpieczeństwo prawne, lokalizacja, otoczenie inwestycji oraz standard wykończenia – to jedne z najważniejszych czynników, które decydują o atrakcyjności projektów deweloperskich. Ostatecznie liczy się to czy cena proponowana przez dewelopera odpowiada oferowanej jakości. Istnieje sposobność kupna lokalu mieszkaniowego jeszcze podczas jego budowy. Wtedy ceny takowych mieszkań są nieznacznie niższe ze względu na to, iż oczekiwanie na lokal mieszkalny jest dłuższe. Zanim kupimy nowy dom, musimy zapoznać się z umową. Powinna ona obejmować nie tylko opis domu z podaniem jego powierzchni, ale też standard i stan wykończenia i rodzaj użytych materiałów. Ważne jest, co obejmuje cena, czyli dom, działkę, dostęp do części wspólnych osiedla droga dojazdowa czy też parking. Sprawdzić trzeba stan techniczny i poprawność wykonania domu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Następnym krokiem będzie podpisanie umowy. Najlepiej byłoby, aby umowa została zawarta w formie aktu notarialnego. Warto poprosić o wzór umowy i przeanalizować na spokojnie w domu jej zapisy.

By admin Marzec 29, 2011 . Komentarze są wyłączone »

Warto wynająć mieszkanie osobom, które znamy lub ludziom polecanym przez naszych znajomych i raczej nie podpisywać umowy z najemcą, co, do którego nie jesteśmy przekonani, że będzie najemcą godnym zaufania. Do podpisania umowy najmu mieszkania potrzebny jest dowód osobisty oraz NIP. Każda umowa najmu powinna określać wszystkie istotne postanowienia podmiotowe i przedmiotowe dotyczące najmu. Umowa najmu nieruchomości powinna zawierać datę i miejsce zawarcia umowy, oznaczenie stron umowy najmu mieszkania, opis przedmiotu najmu, wysokość czynszu oraz termin i sposób zapłaty. Jeżeli najemca będzie dokonywał osobiście opłat za media to również musi być uwzględnione w umowie.

Właściciel ma prawo wymagać od najemcy, aby utrzymywał on wynajmowane mieszkanie we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym co również powinno być uwzględnione w umowie oraz wszelkie prace związane z odnowieniem mieszkania. Istotną rzeczą jest również czas trwania najmu i okres wypowiedzenia umowy

By admin Styczeń 4, 2011 . Komentarze są wyłączone »

Do głównych zadań pośrednika nieruchomości należy przede wszystkim doprowadzenie do zawarcia umów nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, najmu lub dzierżawy nieruchomości. Agent spotyka się z klientem, ogląda nieruchomość, sprawdza stan prawny danego mieszkania, weryfikuje dokumenty i jeżeli wszystko jest zgodne z prawem podpisuje z klientem umowę o pośrednictwo. Ponadto do zadań agenta należą negocjacje z klientami oraz skompletowanie wszelkiego rodzaju dokumentów dla notariusza. Zdarza się, że przyszli pośrednicy zatrudniają się w agencjach nieruchomości, jako doradcy klienta. Na tym stanowisku licencja nie jest wymagana, za to wszystkie czynności wykonywane są pod ścisłym nadzorem licencjonowanego pośrednika. Zazwyczaj jest tak, że nie jest to praca w stałych godzinach. Pośrednik musi dopasować się do czasu wolnego swojego klienta. Agenci nieruchomości więcej czasu spędzają poza biurem, w terenie i na spotkaniach z klientami. Wykwalifikowani agenci powinni cechować się wysoką kulturą osobistą, komunikatywnością oraz odpornością na stres.

By admin Grudzień 15, 2010 . Komentarze są wyłączone »

W obecnych czasach istnieje kilka form, które ułatwiają nam zarówno kupno jak i sprzedaż nieruchomości. Zauważmy, że oferty prywatne, niegdyś bardzo popularne, praktycznie zanikają. Przyczyna tkwi w tym, iż wykwalifikowany pośrednik gwarantuje bezpieczeństwo transakcji obu stronom. Najpopularniejszą formą ogłoszeń nieruchomości jest internet. Jest to bardzo bogate źródło informacji. Znajdziemy w nim wiele ofert, o różnych wysokościach standardu i na każdą kieszeń. Kolejnym popularnym źródłem jest prasa. Niektóre gazety poświęcają dział na ogłoszenia w tym właśnie ogłoszenia z ofertą kupna i sprzedaży nieruchomości. Na naszym rynku istnieją również specjalne czasopisma, które poświęcone są tylko i wyłącznie nieruchomościom. Znajdziemy w nich nie tylko typowe ogłoszenia, ale również szereg ważnych informacji, w jaki sposób kupować, sprzedawać, porady exportów i wiele ważnych informacji. A to wszystko po to by usprawnić nam przebieg transakcji kupna i sprzedaży.